lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

(ชุดลับ!) แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง เตรียมสอบปี 2559-2560 รวมแนวข้อสอบเก่านายร้อยตำรวจหญิง

เจ้าของร้าน

 

แนวข้อสอบเก่าวิชาวิทยาศาสตร์ [ชุดที่ 1]

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1. เชือกเส้นหนึ่งทนแรงดึงได้ 50 นิวตัน ผูกไว้กับมวล 4 กิโลกรัม จะสามารถดึงมวลขึ้นในแนวดิ่งด้วย ความเร่งมากที่สุดเท่าไร เชือกจึงจะยังไม่ขาด

ก. 2.5 เมตร/วินาที

ข. 10 เมตร/วินาที

ค. 12.5 เมตร/วินาที

ง. 480 เมตร/วินาที

 

ข้อที่ 2. รถสองคันวางลงบนพื้นราบ รถคันหนึ่งมีมวล m1 ซึ่งมากกว่ารถอีกคันซึ่งมีมวล m2 รถคันที่มีมวล m1 จะถูกเข็นให้เคลื่อนที่ได้ยากกว่ารถคันที่มีมวล m2 ข้อใดต่อไปนี้เป็นเหตุผล

ก. พื้นของรถที่มีมวล m 1 ฝืดกว่าพื้นของรถที่มีมวล m 2

ข. รถคันที่มีมวล m1 เฉื่อยมากกว่ารถที่มีมวล m2

ค. รถคันที่มีมวล m2 เฉื่อยมากกว่ารถที่มีมวล m1

ง. เราออกแรงเข็นรถที่มีมวล m1 น้อยเกินไป

 

ข้อที่ 3. กล่องใบหนึ่งมีมวล 100 กิโลกรัม วางบนพื้นราบลื่น ถูกเร่งจากจุดหยุดนิ่งจนกระทั่งมีความเร็ว 40 เมตร/วินาที ภายในเวลา 10 วินาที จงคำนวณแรงที่ใช้เร่ง

ก. 100 นิวตัน

ข. 200 นิวตัน

ค. 300 นิวตัน

ง. 400 นิวตัน

 

ข้อที่ 4. เชือกแขวนไว้กับเพดาน มีลิงมวล 20 กิโลกรัมโหนเชือกอยู่สูงจากพื้น 10 เมตร ได้รดตัวลงมากับ เชือกด้ายความเร่งคงที่ถึงพื้นใช้เวลา 2 วินาที ความตึงชองเชือกเป็นเท่าใด ไม่คิดมวลของเชือก

ก. 100 นิวตัน

ข. 150 นิวตัน

ค. 200 นิวตัน

ง. 250 นิวตัน

 

ข้อที่ 5. ข้อใดอธิบายความหมายของ (Motion) ได้ถูกต้องที่สุด

ก. แรงมีทิศทางและเวลา

ข. การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องตามเวลาที่ผ่านไป

ค. ขบวนการที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งแล้วหยุดโดยมีทิศทางและระยะทาง

ง. ขบวนการที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องตามเวลาโดยมีทิศทางและระยะทาง

 

ข้อที่ 6. ชายคนหนึ่งปล่อยก้อนหินตกจากหน้าผาปรากฏว่าก้อนหินถึงพื้นในเวลา 3 S จงหาความเร็วของก้อนหินขณะกระทบพื้น (กำหนด g = 10 m/s2)

ก. 20 m/s

ข. 30 m/s

ค. 40 m/s

ง. 50 m/s

 

ข้อที่ 7. วัตถุรูปลูกบาศก์ยาวด้านละ 10 เซนติเมตร ความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลอยอยู่ในน้ำที่บรรจุในภาชนะหนึ่ง ถ้าผิวบนของวัตถุอยู่ในแนวระดับ จงหาว่าผิวบนของวัตถุนี้จะอยู่สูงกว่าผิวน้ำเท่าใด กำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ก. 8 เซนติเมตร

ข. 6 เซนติเมตร

ค. 4 เซนติเมตร

ง. 2 เซนติเมตร

 

ข้อที่ 8. นำไม้รูปลูกบาศก์มีความยาวด้านละ 0.5 เมตร มีความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไปลอยน้ำที่มีความหนาแน่น 1000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะต้องใช้แรงเท่าใดกดที่แท่งไม้ เพื่อให้แท่งไม้จมมิดน้ำพอดี (กำหนดให้ ความเร่งโน้มถ่วงของโลก เท่ากับ 10 เมตรต่อวินาที2)

ก. 125 นิวตัน

ข. 250 นิวตัน

ค. 375 นิวตัน

ง. 500 นิวตัน

 

ข้อที่ 9. ถ้าน้ำในท่อประปาที่ไหลผ่านมาตรวัดเข้าบ้าน มีอัตราการไหล 60 ลิตรต่อนาที จงหาอัตราเร็วของน้ำในท่อประปาเมื่อไหลผ่านท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร

ก. เมตรต่อวินาที

ข. เมตรต่อวินาที

ค. เมตรต่อวินาที

ง. เมตรต่อวินาที

 

ข้อที่ 10. เครื่องบินลำหนึ่งขณะที่กำลังบินความเร็วอากาศที่พัดผ่านส่วนบนของปีกเท่ากับ 110 เมตรต่อวินาทีผ่านส่วนล่างของปีก 100 เมตรต่อวินาทีจะทำให้แรงยกขึ้นมีขนาดกี่นิวตันต่อตารางเมตรกำหนดให้ความหนาแน่นของอากาศขณะนั้นเท่ากับ 1.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ก. 1235.0

ข. 133.25

ค. 1365.0

ง. 2665.0

 

ข้อที่ 11. พายุไต้ฝุ่นแมวเหมียวมีอัตราเร็วลม 50 เมตร/วินาที พัดผ่านบ้านหลังหนึ่งซึ่งหลังคาบ้านมีพื้นที่ 10 ตารางเมตรและความหนาแน่นของอากาศบริเวณนั้น 0.5 กิโลกรัม/เมตร3 แรงยกที่กระทำต่อหลังคาบ้านหลังนี้มีค่ากี่กิโลนิวตัน

ก. 62.5

ข. 50.5

ค. 25.5

ง. 6.25

 

ข้อที่ 12. ถังใส่น้ำมวล 40 กิโลกรัม เอาเชือกผูกที่หูของถังโดยที่เชือกมีมวล 1 กิโลกรัม จากนั้นออกแรงดึงขึ้นในแนวดิ่ง แต่ปรากฎว่าถังใส่น้ำกลับเคลื่อนลงด้วยความเร่งคงที่ ถ้าตึงในเส้นเชือกที่ B เท่ากับ 200 นิงตัน ขนาดของแรงจะมีค่ากี่นิวตัน

ก. 400 นิวตัน

ข. 410 นิวตัน

ค. 205 นิวตัน

ง. 240 นิวตัน

 

ข้อที่ 13. เฮลิคอปเตอร์มวล 15,000 กิโลกรัมยกรถมวล 4,500 กิโลกรัม ขึ้นในแนวดิ่งทั้งระบบด้วยความเร่ง 4 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง จงคำนวณแรงฉุดที่เกิดจากใบพัดของเฮลิคอปเตอร์

ก. 167,700 นิวตัน

ข. 119,700 นิวตัน

ค. 222,300 นิวตัน

ง. 90,300 นิวตัน

 

ข้อที่. 14 ลูกบาศก์มีฝาปิดวางอยู่บนพื้น แต่ละด้านยาว 0.5 เมตร หนัก 200 นิวตันวันหนึ่งฝนตกน้ำท่วม ระดับน้ำจะต้องสูงจากพื้นเท่าใด ลังจึงเริ่มลอย (ให้ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

ก. 0.01 m

ข. 0.04 m

ค. 0.08 m

ง. 0.25 m

 

ข้อที่. 15 วัตถุทรงกลมตันลูกหนึ่งลอยอยู่ในของเหลว โดยจมลงไปครึ่งลูกพอดีกำหนดว่าของเหลวมีความหนาแน่น 1.2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรจงหาว่าความหนาแน่นของวัตถุมีค่าเท่าใด

ก. 0.6 g/cm3

ข. 0.8 g/cm3

ค. 0.9 g/cm3

ง. 1.0 g/cm3

 

ข้อที่ 16. ขวดใส่ลูกกวาดทรงกระบอกใบหนึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตรลอยอยู่ในน้ำ จงคำนวณว่าขวดและลูกวาดมีมวลรวมกันเท่ากับเท่าไร

ก. 780 g

ข. 1180 g

ค. 1571 g

ง. 1960 g

 

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง สำหรับบุคคลภายนอก วิชาภาษาอังกฤษ ( English Test )

 

Choose the best answer.

1. A: He’s mad because of what I said, isn’t he?

B: ………………………… .

a. That’s the golden rule.

b. That has nothing to do with it.

c. That really brought him home.

d. That should work.

 

2. A: Your car is in excellent condition now. It’s…………… .

B: Thank you so much for fixing it!

a. back to square one

b. as good as new

c. almost finished

d. too old to repair

 

3. A: So, how did you do on the exam?

B: …………………… .

a. I probably got an A or B.

b. I can’t see the point

c. I kept a low profile

d. I’m positive I’ve failed again.

 

4. A: Do you know what the battery life is?

B: I couldn’t say. .. …… . I look it over. It should answer all of your questions.

A: Okay, thanks

a. Here’s a brochure.

b. I think it’s about 48 hours.

c. Have a look at the battery.

d. You need to check the internet.

 

5. A: ……………….. ?

B: Well, I’ve forgotten my eye glasses at home.

a. What went wrong?

b. What’s what?

c. What does it matter?

d. What’s more?

 

A: Would you like to have dinner at the Samurai with me?

B: Oh, yes, ……….6………., but the Samurai is so expensive.

A: Yes, it’s too expensive for me. Would you like to pay for me?

B: …….7………!

A: Just kidding!

6. a. I’d like to handle it

b. I don’t want that

c. I don’t earn much

d. I love eating out

 

7. a. Believe me!

b. Hey, wait a minute!

c. I do apologize!

d. I couldn’t believe my eyes!

 

A: What time are we going to the Smith’s for dinner tonight?

B: We need to be there at 7:00. Did you remember to arrange for a …..8……to come over?

A: Yes, but I need to tell her to…..9……. 6:30.

B: Which one is come? Amanda or Meredith?

A: Amanda. I know you don’t ever want Meredith here again.

B: Well, ….10….. . It’s just that Meredith gives the kids too much junk food.

 

8. a. baby boomer

b. baby shower

c. baby sitter

d. baby doctor

 

9. a. be here by

b. phone here at

c. come here after

d. go there before

 

10. a. Lets go halves

b. Things got out of hand

c. This is off the topic

d. That’s putting it strongly

 

 

****(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)++++

###เนื้อหาประกอบด้วยจำนวน 200-250 หน้าแล้วแต่หน่วยงาน<<<

###หนังสือทางศูนย์ของเรามีทั้งเนื้อหาสรุป และแนวข้อสอบ สามารถสอบได้ทั้งข้อเขียน และข้อกา  

>>>รวบรวมไว้ทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งไว้ในเล่มเดียว

>>>เนื้อหาครบ  ชัดเจน  ตรงประเด็น  อธิบายเพิ่มความเข้าใจ  พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย

=อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย 

=เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ

----------------------------------------------------------------

>>>อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ

>>>รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง

และจากสุดยอดติวเตอร์ของสถาบันศูนย์หนังสือสอบราชการ

---------------------------------------------------------------

 

>>>จำหน่ายหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ หน่วยงานราชการ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน และ เอกชนต่างๆ

หนังสือสอบ เเบ่งออกเป็น 3 เเบบดังนี้

(1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 401 บาทส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)

(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท  จัดส่งฟรี EMS

(3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ  ราคา 1,500 บาท  จัดส่งฟรี EMS

-----------------------------------------------------------------------------

สั่งซื้อมาที่ / สอบถามมาที่ / ชำระเงินแล้วแจ้งใบสลิปหรือหลักฐานการโอนได้ที่

โทร : 0930921748   (ศูนย์หนังสือสอบ)

LineID : 0930921748

 

----------------------------------------------------------------------

ช่องทางการชำระค่าสินค้าและบริการ ดังนี้

เลขที่บัญชี :010-1-65817-1  ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : สายันต์  สิงห์ทอง  สาขา  เทสโกโตัสขอนแก่น

ประเภท : ออมทรัพย์

-------------------------------------------------------------------------

สามารถติดตาม หนังสือเตรียมสอบ ข่าวเปิดสอบ งานราชการ ทุกหน่วยงานได้ที่

ทันข่าว  ทันเหตุการณ์  เปิดสอบ  งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ

 งานเอกชนทุกจังหวัด  

 

ติดตามงานเปิดสอบ  :   https://www.facebook.com/ddbook.78/?ref=settings

ติดตามข่าวสารสอบราชการที่  : https://goo.gl/1Wzjec

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบฟรี  :  http://www.linkthai.net/?cat=64

-------------------------------------------------------------------------

#### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบค่ะ ####

 

*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ คู่มือสอบของศูนย์หนังสือสอบราชการได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***

 

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม134,360 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด94,565 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท20 มิ.ย. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก