lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

10 ข้อดีอาชีพทหาร ที่คุณอาจจะยังไม้รุ้

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

จำได้ตอนเป็นเด็กประถม ที่ผู้ใหญ่ หรือคุณครูชอบถามบ่อยๆ ว่าโตขึ้นอยากทำงานอะไร?  อยากจะเรียนอะไร เพื่อนบ้างคนตอบว่า เป็น หมอ ตำรวจ ทหาร พยาบาล พ่อค้า และนักธุรกิจ และอาชีพอิสระอื่นๆ
ด้วยความที่บ้านของผม และโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่เป็นเขตชนบท ห่างไกล และทุรกันดาร และติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งบางครั้ง ก็รู้สึกกลัวและกังวลใจบอกไม่ถูก
แต่ทุกครั้งที่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือทหารเข้ามา ลาดตระเวณ หรือวางกำลังในพื้นที่ก็ช่วยให้ผมรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยขึ้น ทำให้เกิดความรู้สึกซึบซับและประทับใจเวลาเห็นพวกพี่ๆ เขาดูสง่า ดูแข็งแรง และดูเสียสละ ที่พร้อมจะปกป้องประเทศชาติ โดยไม่รักตัวและกลัวตาย
จนวันที่ผมตัดสินใจสมัครสอบเข้าเป็นทหาร และรับราชการมาตามลำดับ ด้วยความขยัน และอดทน จากสิบตรีที่จบการศึกษาจาก นนส. จนถึงปัจจุบันเป็นพันโท สังกัดกองทัพบก  ทำให้ผมอยากจะบันทึกและแสดงความคิดเห็น 10 ข้อของการรับราชการทหาร หรือการประกอบอาชีพทหาร ในภาพรวมๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับทุกท่านที่สนใจในเรื่องเดียวกัน

ออกตัวก่อนว่า เป็นมุมมองส่วนตัว และเป็นภาพรวมแบบกว้างๆของอาชีพทหาร ไม่ได้เจาะจงระดับชั้นยศ หรือเหล่า หรือสถาบันการศึกษา ฯ

 

10 ข้อดีอาชีพทหาร

 

1 มีเกียรติ ทหารคืออาชีพที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาชีพที่เป็นรั่วของประเทศ ทำหน้าที่จับมีด จับปืน เพื่อปกป้องประเทศและต่อสู้กับอริราชศัตรู ที่จะมารุกรานและยึดครองประเทศ ตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้ว สมัยใช้หอกใช้ดาบ ขี่ช้างม้าวัวควาย มาเป็นใช้ปืนใหญ่ เครืองบินรบและอาวุธมือที่ทันสมัย เช่นปัจจุบัน แม้ปัจจุบันประเทศชาติ จะปราศจากศึกสงครามหรือการรบพุ่ง เช่นในอดีต แต่การมีกำลังทหารและกองทัพไว้เพื่อคุ้นครองผลประโยชน์ของคนในชาติ ก็เป็นสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกเขาทำกัน ไม่ยกเว้นประเทศไทย


2 มีระบียบมีวินัยและความอดทน คือแก่น Hard Core หรือหัวใจของทหารอย่างแท้จริง อาชีพเดียวที่ต้องรับคำสั่งจากหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาว่า ให้ไปรบ ไปสู้ ไปตาย หากขาดจากระเบียบวินัยของทหารแล้ว ก็คือกองโจรที่ไร้ระเบียบที่พร้อมจะแตกแถว และสร้างความเดือนร้อน หรือปล้นสดมภ์ชาวบ้านอย่างไม่เกรงกลัวเป็นแน่ เพราะทหารมีอาวุธในครอบครองที่พร้อมนำมาใช้งานจำนวนมาก ระเบียบวินัยคือการเชื่อมั่น เชื่อฝั่งและทำตามคำบอกคำสั่งของหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาเหนือตน ซึ่งสั่งให้ไปรบก็ต้องไปรบ หรือว่าสั่งให้ไปตายก็ต้องไปตาย ประมาณนั้น ไม่สามารถ หลักเลี่ยง หรือขัดขืนได้ ส่วนความอดทน ทหารจะต้องผ่านการฝึกฝนความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ ให้มีความอดทน และตรากตร่ำต่องานหนัก และความยากลำบากทุกชนิด โดยไม่ปริปากบ่น หรือตอบโต้ใดๆ

3 มีสายการบังคัญบัญชา การปกครองของทหาร จะมีการแบ่งโครงสร้างทางกายภาพ เป็นกองทัพ กรม กอง กองพัน กองร้อย อย่างชัดเจน และการควบคุมอย่างเป็นระบบ ชัดเจน ทำให้สามารถตรวจสอบและดูแลกันได้อย่างทั่วถึง เพื่อความถูกต้องและยุติธรรม

4 รัฐสวัสดิการ อาชีพทหาร ต้องลำบาก ในการฝึก การทำงานและการเรียน หากจะเทียบกับอาชีพของรัฐหรือเอกชนอื่นๆ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า ไม่ลำบากและเสี่ยงชีวิตเท่ากับอาชีพทหาร แต่กลับมีรายได้หรือผลต่างตอบแทนที่มากกว่า เช่น แพทย์ วิศวกร หรืออาชีพนักธุรกิจ เป็นต้น เพื่อลดช่องว่างให้น้อยลง รัฐบาลหรือผู้กำหนดนโยบายของประเทศ จึงได้เสนอออกกฏหมายที่จะให้สิทธิและการดูแลคนที่ทำงานอาชีพนี้เป็นพิเศษ เอาหลักๆ ที่ผมนึกออก ดังนี้คือ
4.1 เบิกค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา ภรรยาและบุตรที่ชอบตามกฏหมาย
4.2 เบิกค่าเล่าเรียนของบุตร จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
4.3 สิทธิในการขอบ้านพักของหน่วย 
4.4 จัดหาเครื่องแต่งกาย รองเท้า ให้ตามกำหนด
4.5 สิทธิเงินเพิ่มพิเศษการสู้รบ และการนับวันทวีคูณปฏิบัติราชการพิเศษ เช่นการปฏิบัติราชการชายแดน หรือการออกรบ เป็นต้น


5 มีโอกาสเดินทางไปฝีกหรือไปราชการต่างประเทศ ปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนการฝึกและการทำงานร่วมกันในด้านการข่าว หรือการต่อต้านการร้ายระหว่างประเทศ ทั้งในแถบภูมิภาค ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินโด ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ ไปจนถึงระดับเอเซีย อย่าง จีน เกาหลี หรือยุโรป อย่างเช่น อังกฤษ เยอรมัน ก็มีไม่น้อย นับเป็นโอกาสที่ดี ในการเปิดโลกความรู้และประสบการณ์ชีวิต ใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

6 มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่คนปกติทั่วไปไม่มีโอกาส หรือไม่มีสิทธิทำ เช่น การฝึกกระโดดร่มทางทหาร Free Fall Military Jump หรือการฝึกต่อต้านการก่อการร้าย CT,การชิงตัวประกัน ,หลักสูตรการสังหารด้วยการซุ่มยิง Sniper ,การปฏิบัติการตรง Direct Action , การ ลว.พิเศษ, การรักษาสันติภาพ และ ฯลฯ

7 สังคมทหาร ถ้าเราเป็นคนดี มีระเบียบวินัย อดทน และไม่ทำผิดกฏหรือวินัยของทหารอย่างร้ายแรง เราจะได้รับสิทธิในการดูแลปกป้องคุณจากสิ่งไม่ดีต่างๆ ด้วยหน่วยและผู้บังคับบัญชาของทุกคน อย่างสุดความสามารถและเต็มกำลัง ที่เป็นรูปธรรมคือ การบรรจุทายาท ทดแทนกรณีที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่บางครั้งก็สุดวิสัย และเกิดขึ้น คือการสูญเสียกำลังพลของหน่วยจากการรบ หน่วยจะติดต่อครอบครัว เพื่อสอบถามความสมัครใจของทายาทหรือบุคคลใดในครอบครัว ที่มีความประสงค์จะรับราชการทหารทดแทน คนที่สูญเสียหรือไม่ ในอัตราทั้งนายทหาร และนายสิบ

8 การประเมินผลการทำงานรายปีเชิงผลสัมฤทธิ์ Performance personal evaluation แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย หากคุณเป็นพนักงานบริษัท หรือลูกจ้างเอกชน การประเมินผลงานของคุณเพื่อปรับเงินเดือน หรือตำแหน่ง จะต้องขึ้นอยู่กับผลงานเชิงประจักษ์ ที่ชัดเจน ถึงจะขึ้นได้ หาไม่แล้วคุณต้องย้ำเท้าอยู่กับทีเป็นแน่ แต่สังคมทหาร ไม่ใช่แบบนั้น แต่แบบไหน ผมบอกคุณไม่ได้จริงๆ ต้องลองเข้ามาเป็นเอง อันนี้อาจจะเป็นทั้งข้อดี และข้อที่ควรปรับปรุงของอาชีพทหาร

 9 มีร่างกายแข็งแรง การออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ ด้วยบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ การที่ทหารจะทำการรบและเอาชนะศัตรูได้ นอกเหนือจากปัจจัยด้านอาวุธและเทคโนโลยีแล้ว ร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงก็สำคัญและจำเป็น ทหารจะมี รปจ.การออกกำลังกายของหน่วยที่เป็นระบบ ชัดเจน รวมทั้งจิตสำนึกส่วนตัว ที่ตระหนักว่า เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น ที่ต้องออกกำลังกายและดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งระมัดระวังตัวเองในการ ดื่มกิน หรือเที่ยวกลางคืน เป็นต้น

10 มีสัมมาคารวะ และการปรับตัวที่เป็นเลิศ หลายครั้งที่ต้องฝึก หรืออบรม หรือเดินทางไปทำงาน ในถานที่ต่างๆ การปรับตัวกับสิ่งใหม่ ๆ และสภาพแวดล้อมใหม่ๆ เป็นสิ่งที่ทหารต้องพอเจอบ่อยๆ จนคุ้นเคยและเคยชิน ทำให้มีศักยภาพในการปรับตัวได้ค่อยข้างดี

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม125,503 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด88,774 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 มี.ค. 2561

CONTACT US

0930921748
facebooktwitter

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก