lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แจกแนวข้อสอบนักเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ ปี 2556 (วิชาภาษาไทย)

เจ้าของร้าน

 

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

 

คำชี้แจ้ง     จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดอ่านเลขรหัสไปรษณีย์ถูกต้อง “รหัสไปรษณีย์ 10400”

    1) หนึ่ง-หมื่น-สี่-ร้อย

    2) หนึ่ง-หมื่น-สี่

    3) หนึ่ง-ศูนย์-สี่-ศูนย์-ศูนย์

    4) หนึ่ง-ศูนย์-สี่-ร้อย

2. การอ่านในข้อใดไม่ควรย่อความ

    1) การอ่านโฆษณา

    2) การเล่าประสบการณ์หน้าชั้น

    3) การอ่านขั้นตอนการทำขนม

    4) การอ่านสารคดี

3. ข้อใดแสดงถึงวัฒนธรรมไทยได้ชัดเจนที่สุด

    1) ภาษา

    2) มารยาท

    3) การแต่งกาย

    4) นาฏศิลป์ ดนตรี

จงอ่านและพิจารณาข้อความดังนี้

    “หยาดน้ำค้างเมื่อต้องแสงแดดยามสายดูระยิบระยับดุจประกายเพชร

ขณะที่หมู่มวลผีเสื้อต่างโบยบินเชยชมเกสรดอกไม้ราวกับนัดกันไว้

ต่างจากวันวานที่ครึ้มฝนผีเสื้อพร้อมใจกันหลบหน้าหลบตาหายตัวไปหมด”

4.ข้อความข้างต้นใช้โวหารประเภทใดเด่นชัดที่ใด

    1) สาธกโวหาร

    2) อุปมาโวหาร

    3) บรรยายโวหาร

    4) พรรณนาโวหาร

5.ข้อใดอ่านเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง

    1) ผืนแผ่นดิน /ถิ่นนี้ /ที่พำนัก

    2) เราแสนรัก /และแสน /จะแหนหวง

    3) แผ่นดินไทย / ไทยต้อง /ครองทั้งปวง

    4) ชีพไม่ล่วง /ใครอย่า / ล้ำมาย่ำยี

6.ข้อใดเป็นการเขียนที่ใช้คำตายมากที่สุด

    1) แต่ซุกซนด้นป่าไปกว่าเดือน พอพบเพื่อนเขาเข้าก็เอ็นดู

    2) เขาพากันเมตตาต้อนรับ ยกเหย้าเรือนให้อาศัยอยู่

    3) ได้เงินใส่สมุกให้ลูกรัก กลัวนักหนีวางเข้ากลางเถื่อน

    4) ยากยับอับจนเป็นพ้นรู้ อุตส่าห์สู้บุกแฝกแบกหน้ามา

7. จากข้อความต่อไปนี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ใดในการสื่อความ

“กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงจะให้ความเป็นธรรมในทุกชีวิต กล่าวคือ  เมื่อได้ดีหรือดวงชะตาขึ้นแล้ว           ก็กลับลงต่ำ บางคนกลับมาดีขึ้น   แต่ไม่มีใครดีอยู่ค้ำฟ้าหรือดีอยู่ตลอดไป”

    1) ให้แนวคิดเกี่ยวกับดวงชะตาของมนุษย์

    2) เตือนสติไม่ให้ประมาทกับชีวิตและดวงชะตา

    3) ในการดำเนินชีวิต

    4)ให้ยอมรับว่าชีวิตย่อมมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา

8. เพราะเหตุใดจึงต้องเลขไทยในการเขียนภาษาไทย

    1) เพราะเลขไทยถือเป็นสมบัติของชาติ การใช้เลขไทยจึงเป็นการช่วยรักษาสมบัติชาติวิธีหนึ่ง

    2) เพราะเลขไทยอ่านได้เฉพาะคนไทย การใช้เลขไทยจึงจำเป็นในการเขียนเอกสารลับทาง 

    ราชการ

3) เพราะเลขไทยถือเป็นภาษาราชการอย่างหนึ่ง การใช้เลขไทยจึงจำเป็นต่อการเขียน

    อย่างเป็นทางการ

4) เพราะไทยอยู่บนแป้นพิมพ์ การใช้เลขไทยในการพิมพ์จึงสะดวกกว่าเพราะไม่ต้องเปลี่ยนชุด                                                                                           ตัวอักษร

 

9. ข้อใดใช้โวหารสัทพจน์หรือการเลียนเสียงธรรมชาติ

    1) กระโห้เรียงเคียงกระโห้ขึ้นโบกหาง ลอยสล้างกลางกระแสแลสลอน

    2) จะเหลียวดูสุริย์แสงเข้าแฝงเมฆ          ให้วิเวกหวาดองค์พระทรงโฉม

    3) สำแดงนิมิตผิดประหลาด               จะมีเสียงสีหน้าก็หาไม่

    4) เปรี้ยงเปรี้ยงดังเสียงฟ้าร้อง                 กึกก้องทั่วทศทิศา

10. ข้อใดใช้คำพูดไม่ถูกความหมาย

    1) จำเลยให้ความเท็จต่อศาล

    2) ทุกคนต่างชื่นชมธรรมชาติ

    3) ทองรูปพรรณราคาแพงเพราะคิดค่าบำเหน็จด้วย

    4) เขาพูดกันเซ็งแซ่มีความหมายตรงกับที่โจษจัน

11. การกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น ควรเลือกใช้คำพูดใด

    1) “ต้องการฟังความเห็นที่หลากหลาย ขอให้ช่วยกันพิจารณาในแง่มุมอื่นหลาย ๆด้าน”

    2) “ฟังฝ่ายที่เห็นด้วยมานานแล้ว อยากฟังความเห็นของฝ่ายตรงข้ามบ้าง”

    3) “ขอให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจกัน เราพวกเดียวกัน”

    4) “กรุณารับเสนอนะครับ ถ้าไม่มีใครเสนอผมจะได้สรุป”

12.        “น้อง...ขอโป๊ะแตกหนึ่งที่ครับ”

กรณีทางร้านไม่มีอาหารตามที่ลูกค้าสั่ง บริการควรใช้คำพูดข้อใดจึงจะเหมาะสม

    1) “ขอโทษครับ ร้านเราไม่มีอาหารทะเลบริการ ต้องร้านตรงข้ามโน่นครับ”

    2) “ขอโทษครับ ร้านเราบริการเฉพาะอาหารตามเมนูเท่านั้นครับ ไม่รับอย่างอื่นแทนหรือครับ”

    3) “ขอโทษครับ ร้านเราไม่มีอาหารทะเลครับ แต่มีต้มยำปลาช่อนและ อย่างอื่นอร่อย ๆ

                   หลายอย่าง   ลองชิมดูบ้างไหมครับ”

    4) “ร้านเราบริการเฉพาะอาหารพื้นบ้านอร่อยๆตั้งหลายอย่าง ไม่แพ้อาหารทะเลสนใจไหมครับ”

13. ข้อใดไม่ใช่การดูเพื่อความบันเทิง

    1) ดูภาพยนตร์

    2) ดูการแสดงละคร

    3) ดูการประกวดร้องเพลง

    4) ดูการสาธิตการทำขนม

14. นักเรียนพูดประโยคใดจึงจะทราบว่าไม่พอใจ

    1) เป็นนกน้อยก็ทำรังแต่พอตัว

    2) สี่เท้ายังรู้พลาดเป็นนักปราชญ์ก็ต้องรู้พลั้ง

    3) ไหนบอกว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดไง

    4) จัดงานอย่าทำแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะ

15. ข้อใดเหมาะสมกับหัวข้อที่นำมาสนทนา

    1) เรื่องศาสนา

    2) เรื่องการเมือง

    3) เรื่องเชื้อชาติ

    4) เรื่องธรรมชาติ

16. ข้อใดใช้คำภาษาต่างประเทศไม่ตรงกับความหมาย

    1) ขณะนี้ถึงเวลาพักรับประทานเบรกแล้วครับ

    2) เจ้าของร้านห้ามสาวเชียร์เบียร์แต่งกายล่อแหลม

    3) กรรมการจะตัดสินหลังผู้เข้าประกวดการเดินโชว์รอบสุดท้าย

    4) ปัจจุบันสื่อไอทีมีบทบาทในการเรียนการสอนอย่างมาก

17. คำว่า “ข้าวเย็น” ในข้อใดเป็นคำประสมอย่างเดียว

    1) ข้าวเย็นหมดแล้วนะ

    2) ข้าวเย็นมากไปหน่อยนะ

    3) ข้าวเย็นมื้อนี้อร่อยมาก

    4) ฉันไม่ชอบกินข้าวเย็นอย่างนี้

18. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความรวม

    ๑) เธอตัดสินใจว่าจะเที่ยวกับเขาหรือกับฉัน

    ๒) เธอไม่น่าจะประพฤติตัวอย่างที่ทำอยู่นี้เลย

    ๓) เธอเป็นคนมารยาทงามและเรียนหนังสือเก่ง

    ๔) ถ้าผมทำสำเร็จผมก็จะได้รับรางวัลจากแม่แน่นอน

19. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน

    ๑) คนที่มีความประพฤติดีย่อมมีความเจริญในชีวิต

    ๒) รัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาชนบทในถิ่นทุรกันดาร

    ๓) ฝนตกหนักจึงทำให้น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

    ๔) การจราจรในเมืองหลวงติดขัดมากเป็นพิเศษ

20. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์มากที่สุด

    ๑) งูใหญ่ในรั้ววัดโนรี

    ๒) เชิญเจ้ารำเถิดนะนางฟ้าสวย

    ๓) ฉันขอฝากของให้เขาหน่อย

    ๔) ผึ้งโบยบินมาเชยชมดอกไม้

 

 

 

>>>รวบรวมไว้ทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งไว้ในเล่มเดียว

>>>เนื้อหาครบ  ชัดเจน  ตรงประเด็น  อธิบายเพิ่มความเข้าใจ  พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย

=อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย 

=เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ

<<<เนื้อหาในหนังสืออัพเดททุกปี ไม่ต้องอ่านแบบเดา

<<<อ่านกระชับเวลา ไม่สับสนวุ่นวาย ออกชัวร์ๆ แม่นยำที่นี่ทีเดียว

<<<เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย กระชับ มีเฉลยพร้อมอธิบาย

----------------------------------------------------------------

>>>อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ

>>>รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง

และจากสุดยอดติวเตอร์ของสถาบันศูนย์หนังสือสอบราชการ

---------------------------------------------------------------

 

>>>จำหน่ายหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ หน่วยงานราชการ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน และ เอกชนต่างๆ

หนังสือสอบ เเบ่งออกเป็น 3 เเบบดังนี้

(1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 401 บาทส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)

(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท  จัดส่งฟรี EMS

(3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ  ราคา 1,500 บาท  จัดส่งฟรี EMS

-----------------------------------------------------------------------------

สั่งซื้อมาที่ / สอบถามมาที่ / ชำระเงินแล้วแจ้งใบสลิปหรือหลักฐานการโอนได้ที่

โทร : 0930921748   (ศูนย์หนังสือสอบ)

LineID : 0930921748

 

----------------------------------------------------------------------

ช่องทางการชำระค่าสินค้าและบริการ ดังนี้

เลขที่บัญชี :010-1-65817-1  ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : สายันต์  สิงห์ทอง  สาขา  เทสโกโตัสขอนแก่น

ประเภท : ออมทรัพย์

-------------------------------------------------------------------------

สามารถติดตาม หนังสือเตรียมสอบ ข่าวเปิดสอบ งานราชการ ทุกหน่วยงานได้ที่

ทันข่าว  ทันเหตุการณ์  เปิดสอบ  งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ

 งานเอกชนทุกจังหวัด  

 

ติดตามงานเปิดสอบ  :   https://www.facebook.com/ddbook.78/?ref=settings

ติดตามข่าวสารสอบราชการที่  : https://goo.gl/1Wzjec

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบฟรี  :  http://www.linkthai.net/?cat=64

-------------------------------------------------------------------------

#### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบค่ะ ####

 

*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ คู่มือสอบของศูนย์หนังสือสอบราชการได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***

 

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม134,239 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด94,488 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท14 มิ.ย. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก