lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

เตรียมสอบการไฟฟ้ฝ่ายผลิต กฟผ.

เจ้าของร้าน

คำแนะนำในสอบการไฟฟ้ฝ่ายผลิต  กฟผ.

 

การเตรียมตัวสอบ

ในการสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  กฟผ.  จะมีการสอบในระดับ ปวช.,ปวส.และระดับปริญญาตรี โท  ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจะใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  โดย TOEIC จะต้องไม่ต่ำกว่า  550  คะแนน 

 

วิชาที่สอบโดยหลักๆมี 3 วิชา 

1.ข้อสอบทดสอบเชิงเชาวน์ปัญญา 

2.ข้อสอบเชิงจิตวิทยา 

3.วิชาเฉพาะ 

 

การทดสอบมี 3 รอบ คือครั้งแรกสอบความรู้ทั่วไป ถ้าผ่านสอบครั้งที่สอง ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 

สอบครั้งสุดท้าย คือ สัมภาษณ์กับ HR โดยตรงเลย......ซึ่งข้อสอบครั้งแรกนั้นสรุปดังนี้...

ข้อสอบจะเป็นแนวตรรกกะ คณิตฯ ความน่าจะเป็น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

วิชาความ ถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) ต้องฝึกทำข้อสอบเลข พวกตรรกกะ เลขฐาน สมการ ซึ่งข้อสอบไม่ยาก แต่ต้องคิดให้ไวๆ เพราะจะโดนบีบด้วยเรื่องเวลาของแต่ละชุด  (3 ชุด ภายใน 4 ชั่วโมง )

ลักษณะนิสัย ( Personality Test )  คือการทดสอบเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของเราว่าเป็น อย่างไร แต่ละข้อมีตัวเลือกให้ 4 ตัว ซึ่งเราจะต้องเรียง 1-4 ตามลำดับความชอบและความตรงกับลักษณะนิสัยของเรา อ่านแล้วตอบเลย ออกจะอิงไปทางการจัดการ อย่าคิดมาก เพราะจะมีคำถามเดิมๆซ้ำไปๆมาๆ หลายๆรอบ ถ้าตอบไม่ตรงกัน คะแนนหายแว่บแน่นอน

เคล็ดลับอีกอย่างคือ หาหนังสือแนวข้อสอบภาค ก. ของก.พ.สักเล่ม เอาสถาบันหนังสือที่อ่านง่าย ๆ หลังจากนั้นทำความเข้าใจแนวคิดให้แม่น เน้นเล่มเดียวเท่านั้น ถ้ามากเล่มก้อจะหลายความคิด ส่วนใหญ่ข้อสอบก็เป็นข้อสอบไม่ยาก คิดแบบง่าย ๆ ไม่ต้องคิดมากเหมือนที่เราสอบมหาวิทยาลัย

 

คำถามที่พบบ่อยในการสมัครงาน กฟผ.

คำถาม : ตามที่ประกาศรับสมัครงาน วันที่ 14-25 ม.ค. 58 กำหนดอายุ ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร ดิฉันจะอายุ 25 ในวันที่ 13 ม.ค. 58 อยากทราบว่าอายุกำหนดไหมคะว่าต้องไม่เกิน 25 ปี กี่เดือน กี่วัน

ตอบ : ถ้าสมัครด้วยคุณวุฒิ ปวช.-ปวส. จะรับไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร เนื่องจาก เป็นการรับสมัครผ่านระบบ online ระบบจะเป็นตัวคัดกรองในการสมัครค่ะ

คำถาม : ถ้าไม่สมัครสอบผ่านเว็บไซด์ เราสามารถขอใบสมัครกรอกและส่งที่การไฟฟ้าเลยได้ไหมคะ

ตอบ : ต้องสมัครผ่านทางระบบ online เท่านั้นค่ะ

คำถาม : อยากทราบว่าผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน ประจำปี 2556 หรือ 2557 แล้วยังไม่มีรายชื่อเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง กฟผ.จะขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้หรือเปล่า หรือจะต้องสอบใหม่

ตอบ : ต้องสอบใหม่ค่ะ เพราะรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนในปีที่ผ่านมาจะถูกยกเลิกค่ะ

คำถาม : คำว่าผลคะแนนที่บอกว่า สามารถใช้ได้ตลอดไป หมายถึงอะไร

ตอบ : หมายถึงว่า ถ้าน้องมีผลสอบคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป แต่สอบไว้เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ก็สามารถใช้ยื่นได้ (ไม่ว่าจะสอบมานานเท่าไรถ้าคะแนนถึง 550 สามารถนำมาใช้ได้)

คำถาม : ถ้ายังไม่มีคะแนน TOEIC สามารถยื่นตามมาภายหลังได้ไหม

ตอบ : ไม่ได้ค่ะ น้องต้องแนบผลสอบ TOEIC มาพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการสมัครมาในคราวเดียวกัน ไม่มีการรับผลสอบ TOEIC ที่จะตามมาภายหลัง

คำถาม : สนใจสมัครงานในวุฒิปริญญาโท แต่ GPA วุฒิ ปริญญาตรีไม่ถึง 2.5 จะสามารถสมัครงานในวุฒิปริญญาโทได้หรือไม่

ตอบ : สามารถสมัครได้ค่ะ เนื่องจากในประกาศรับสมัครงาน ในระดับวุฒิ ปริญญาโท และ ปริญญาเอกไม่ได้ระบุ GPA

คำถาม : ถ้าสอบ TOEIC มาจากต่างประเทศ สามารถนำมาใช้ได้ไหม

ตอบ : สามารถใช้ได้ค่ะ ไม่ว่าน้องจะสอบที่ประเทศไหนมา สามารถนำมาใช้ได้ค่ะ แต่คะแนนต้องผ่านคุณสมบัติที่กำหนด

คำถาม : อยากทราบว่า ตำแหน่ง วิทยากร หมายความว่ายังไง

ตอบ : ตำแหน่งวิทยากร คือ ตำแหน่งงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุน เช่น งานบุคคล งานพัสดุจัดหา งานด้านการตลาด งานมวลชนสัมพันธ์ เป็นต้น ตำแหน่งงานเฉพาะวิชาชีพ เช่น วิศวกร นักบัญชี นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ เป็นต้น

คำถาม : อัตราท้องถิ่นกับอัตราทั่วไปต่างกันอย่างไร

ตอบ : สำหรับการรับสมัครอัตราภูมิภาค หมายถึง ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ บิดาและหรือมารดามีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัคร นั้นได้แก่ บางพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ/เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าจะนะ และเขื่อนบางลาง เป็นต้นค่ะ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 14-25 มกราคม 2558

อัตราทั่วไป หมายถึง ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-13 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเลือกสมัครอัตราภูมิภาคหรืออัตราทั่วไป ตามกำหนดเวลารับสมัคร โดยสมัครได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น (ผู้ที่สมัครอัตราภูมิภาคแล้ว ไม่สามารถสมัครอัตราทั่วไปได้อีก)

คำถาม : อยากทราบว่าเวลากรอกใบสมัครเสร็จไม่เห็นมีการตอบรับอะไรเกิดขึ้นเลย จะรู้ได้อย่างไรว่าใบสมัครไปถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือยังครับ ?

ตอบ : น้องสามารถรู้ว่าระบบ ของ กฟผ. รับข้อมูลของน้องหรือยัง ให้ไปที่หน้าหลัก ตรวจสอบสถานะ ปุ่มล่างซ้ายมือ ใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน ถ้าไม่มีข้อมูลแสดงว่าระบบไม่รับข้อมูล แต่ถ้ามีจะปรากฏรายละเอียดการสมัครของน้องทั้งหมด

 

วิชาที่ใช้สอบมีอะไรบ้าง  

คุณวุติ ปวส./ปวช.   สอบ  3  วิชา  ได้แก่

1.วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)

2.ภาษาอังกฤษ

3.วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

คุณวุติระดับปริญญา  สอบ  2  วิชา  ได้แก่

1.วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)

2.วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม134,239 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด94,488 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท20 มิ.ย. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก