lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

เตรียมสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เจ้าของร้าน

คำแนะนำในการสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

ในการสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า   2.50  

ขั้นตอนในการสมัครก็กรอกใบสมัคร และไปตามโต๊ะ ตรวจเอกสาร ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 100   บาท และได้ชมวิดิทัศน์แนะนำสำนักงานฯ พร้อมทั้งได้ฟังแนวข้อสอบ เนื้อหาคร่าวๆ จากหัวหน้าแผนกสรรหาฯ ของสำนักฯ ทำให้ทราบแนวข้อสอบคร่าวๆ จะได้เตรียมตัวถูก

ผู้ที่ต้องการเข้ามาร่วมงานกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องผ่านการคัดเลือก โดยมีการสอบข้อเขียนด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น บัญชี นิติศาสตร์ ตรวจสอบ ช่าง หรือรังวัด เป็นต้น เมื่อสอบผ่านแล้วก็เข้าสู่การสอบปฏิบัติโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Microsoft Excel หรือเครื่องมือ อุปกรณ์การปฎิบัติงานเฉพาะด้าน จากนั้นจึงสอบสัมภาษณ์หลังจากที่สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติผ่านแล้ว 

การเตรียมตัวสอบ

 

ข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นข้อสอบปรนัย เป็นความรู้ทั่วไป ให้พยายามดูข่าวในพระราชสำนักเยอะๆ และข่าวพวกเหตุบ้านการเมือง ข่าวน้ำท่วม ข่าวต่างประเทศ และความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานโดยศึกษาจากในเว็ปไซด์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วย  

ส่วนแผ่นพับที่ตอนเราไปสมัครแล้วเขาแจกมา อย่าทิ้ง เพราะมีประโยชน์มากในการสอบ พยายามอ่าน พวกประวัติ ผู้ถือหุ้น รายละเอียดของ สนง.ทรัพย์สินฯ  

ส่วนข้อสอบคอมพิวเตอร์ ก็จะมี

1. MS Word เขาจะมีแบบฟอร์มมาแล้วให้เราพิมพ์+ออกแบบให้เหมือนต้นฉบับ   เช่น  ให้ทำเหมือนหน้าปกรายงาน   หรือให้ทำเหมือนคอลัมป์ในนิตยสาร

2. MS Excel   ให้ฝึกฝนพวกสูตรคำนวณต่างๆ การจัดรูปแบบ   เช่น   ให้ทำใบเสร็จรับเงินตามแบบต้นฉบับ (ซึ่งต้องใช้สูตรคำนวณและ Bahttext)   หรือให้ทำตารางคำนวณเงินเดือนหักประกันสังคม ฯลฯ

ตัวอย่างข้อสอบภาคความรู้ทั่วไปสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

1. ข้อใดไม่ใช่โครงการในพระราชดำริ  ตอบ  ง. โครงการอาหารจานเดียว (ชั่งหัวมัน,แกล้งดิน,หญ้าแผก)

2. พระอุรุ ตอบ ต้นขา

3. ข้อใดผิด เกี่ยวกับเจ้าชายวิลเลี่ยม ตอบ พระบรมฯเสด็จเป็นตัวแทน ที่จริงต้องเป็นพระเทพฯ

4. ประธานวุฒิสภา ตอบ พลเอกธีรเดช มีเพียร

5. ห้องสมุดของสำนักทรัพย์สินฯ ตอบ มั่นพัฒนา

6. พระองค์ท่านประทับรักษาตัวที่อาคาร ตอบ ข้อนี้ผมไม่มั่นใจ ตึกสยามินทร์ หรือป่าว

7. สำนักที่ทำหน้าที่แถลงการณ์ ตอบ สำนักราชวัง

8. อังกฤษ 5 ข้อ 

9. อนุกรม 2 ข้อ ก็ง่าย

10. อายุของ ก กับ ข ผมตอบ จ. ไม่มีคำตอบ

11. คำใดปรากฏในหนังสือมั่นพัฒนา ข้อนี้นี่งง! คือ ก ข และ ค มีทุกคำ แต่ ง. บอกไม่มีข้อถูก ผมเลยตอบ จ.

12. ภาษาไทยข้อ ตา ผมเอา ตาลาย ตาพร่า ตามัว ไม่รู้ถูกปะ

13. ข้อที่บอกว่า กร่อน ผมไม่แน่ใจระหว่าง ตะไบเหล็ก กับตลิ่ง เลยเดาเอา

14. ส่วนเติมคำผมว่าง่าย 2 ข้อ

15. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน ตอบ ง. สนง.ทรัพย์สินฯ กับ ธนาคารออมสิน

ส่วนความรู้เฉพาะ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคลากร

ถูกผิด 10 ข้อ ถามว่าข้อใดคือสวัสดิการ และข้อใดไม่ใช่สวัสดิการ ข้อที่ไม่ใช่ มี 3อัน เบี้ยยังชีพ  บำนาญ และ โบนัส ส่วนข้อเขียน อีก 2 ข้อ

1. สวัสดิการแบบยืดหยุ่นคืออะไร ข้อดี/ข้อเสียอย่างไร ผมตอบ สวัสดิการที่พนักงานสามารถเลือกเองได้ว่าต้องการแบบไหน ช่วงเวลาไหน ข้อดี หลากหลาย ข้อเสีย ขึ้นอยู่กับสภาพปัจจัยภายนอก และความไม่แน่นอน

2. ให้คิดสวัสดิการแบบใหม่ๆ ที่ทำให้เกิดความผูกพันธ์กับองค์กร ข้อนี้ก็ให้นำเสนอสวัสดิการ ไม่มีผิดถูก ดูไอเดีย

ในการสัมภาษณ์ควรทำใจให้สบาย ตอบคำถามแบบธรรมขาติ เป็นตัวของตัวเอง  โดยส่วนใหญ่กรรมการจะถามคำถามต่อไปนี้ คือ 1. ให้แนะนำตัวเอง   2.เหตุผลในการตัดสินใจเข้ารับราชการ   3. เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน

การสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบด้วยการสนทนาหรือพูดคุยกัน ดังนั้นผู้เข้าสอบควรจะทบทวนเตรียมความรู้หรือข้อมูลในส่วนที่เป็นวิชาการหรือเนื้อหาต่าง ๆ    ที่ได้เตรียมไว้แล้วในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อเขียน   ซึ่งอาจจะใช้เวลาครั้งละ 10 – 30 นาที   แล้วแต่กรณี หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำเป็นต้องทบทวนความรู้ และข้อมูลบางประการมิใช่เข้าสอบโดยมิได้ทบทวนความรู้หรือข้อมูลอะไรเลย  

 

ตัวอย่างข้อสอบภาคความรู้ทั่วไปสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

1. ข้อใดไม่ใช่โครงการในพระราชดำริ  ตอบ  ง. โครงการอาหารจานเดียว (ชั่งหัวมัน,แกล้งดิน,หญ้าแผก)

2. พระอุรุ ตอบ ต้นขา

3. ข้อใดผิด เกี่ยวกับเจ้าชายวิลเลี่ยม ตอบ พระบรมฯเสด็จเป็นตัวแทน ที่จริงต้องเป็นพระเทพฯ

4. ประธานวุฒิสภา ตอบ พลเอกธีรเดช มีเพียร

5. ห้องสมุดของสำนักทรัพย์สินฯ ตอบ มั่นพัฒนา

6. พระองค์ท่านประทับรักษาตัวที่อาคาร ตอบ ข้อนี้ผมไม่มั่นใจ ตึกสยามินทร์ หรือป่าว

7. สำนักที่ทำหน้าที่แถลงการณ์ ตอบ สำนักราชวัง

8. อังกฤษ 5 ข้อ นี้ไม่ต้องพูดถึง ผมว่าง่ายนะ 

9. อนุกรม 2 ข้อ ก็ง่าย

10. อายุของ ก กับ ข ผมตอบ จ. ไม่มีคำตอบ

11. คำใดปรากฏในหนังสือมั่นพัฒนา ข้อนี้นี่งง! คือ ก ข และ ค มีทุกคำ แต่ ง. บอกไม่มีข้อถูก ผมเลยตอบ จ.

12. ภาษาไทยข้อ ตา ผมเอา ตาลาย ตาพร่า ตามัว ไม่รู้ถูกปะ

13. ข้อที่บอกว่า กร่อน ผมไม่แน่ใจระหว่าง ตะไบเหล็ก กับตลิ่ง เลยเดาเอา

14. ส่วนเติมคำผมว่าง่าย 2 ข้อ

15. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน ตอบ ง. สนง.ทรัพย์สินฯ กับ ธนาคารออมสิน

ผมจำได้เท่านี้แหละครับ ..........

ส่วนความรู้เฉพาะ  ของผมตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคลากร

ถูกผิด 10 ข้อ ถามว่าข้อใดคือสวัสดิการ และข้อใดไม่ใช่สวัสดิการ ข้อที่ไม่ใช่ มี 3อัน เบี้ยยังชีพ  บำนาญ และ โบนัส ม่รู้ถูกป่าว ส่วนข้อเขียน อีก 2 ข้อ

1. สวัสดิการแบบยืดหยุ่นคืออะไร ข้อดี/ข้อเสียอย่างไร ผมตอบ สวัสดิการที่พนักงานสามารถเลือกเองได้ว่าต้องการแบบไหน ช่วงเวลาไหน ข้อดี หลากหลาย ข้อเสีย ขึ้นอยู่กับสภาพปัจจัยภายนอก และความไม่แน่นอน

2. ให้คิดสวัสดิการแบบใหม่ๆ ที่ทำให้เกิดความผูกพันธ์กับองค์กร ข้อนี้ก็ให้นำเสนอสวัสดิการ ไม่มีผิดถูก ดูไอเดีย

 

วิชาที่ใช้สอบ   มีดังนี้คือ

การสอบคัดเลือก

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป   วิชาที่สอบ ได้แก่  

- ภาษาไทย

- คณิตศาสตร์

- ภาษาอังกฤษ

- เหตุการณ์ทั่วไป

- ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนักงานทรัพย์สินฯ

2.ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ( 200  คะแนน )

 

สอบภาคปฏิบัติ

- การใช้คอมพิวเตอร์

- การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง (เฉพาะตำแหน่งงานด้านช่าง)

สอบสัมภาษณ์   

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม134,435 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด94,620 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท20 มิ.ย. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก