lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

เตรียมสอบกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เจ้าของร้าน

คำแนะนำในการสอบกรมการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

กรมการท่องเที่ยว ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลและออกกฎระเบียบด้านการท่องเที่ยว  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนามาตรฐานบริการท่องเที่ยว การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โฮมสเตย์ ลองสเตย์ ฯลฯ การกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย สถิตินักท่องเที่ยว ฯลฯ  

ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ทำหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว  แต่คนทั่วไปจะรู้จัก ททท. มากกว่า เพราะททท. มีหน้าที่ในการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทย

 

การเตรียมตัวสอบกรมการท่องเที่ยว  

การสอบเข้ากรมการท่องเที่ยว กรณีสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.  แต่ถ้าสอบรรจุรับราชการในกรมการท่องเที่ยว จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ  กพ.แล้ว และต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข )ผ่านก่อน  จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไป  โดยจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60 

 ในส่วนของข้อสอบภาค ข จะเป็นวิชาเฉพาะตำแหน่ง  จะต้องทำคะแนนในภาคนี้ให้ได้มากกว่าร้อยละ  60  จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในภาค   ค.ต่อไป  ควรศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

 

วิชาที่ใช้สอบกรมการท่องเที่ยว   มีดังนี้คือ

1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ( 200  คะแนน )  ได้แก่

1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว  เช่น

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวละกีฬา พ.ศ.2553

- พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551

- พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

- นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ

1.2 เกี่ยวกับตำแหน่ง

2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง   โดยการสัมภาษณ์   ( 100  คะแนน )  เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์   

 

 

 

การเตรียมตัวสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  

ในการสมัครสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษในระดับต่างๆต่อไปนี้ 

1.  TOEFL แบบ Paper Based Test (PBT) ต้องไม่ต่ำกว่า ๕๑๐ คะแนน หรือ 

2. TOEFLแบบ Internet Based Test (IBT) ต้องไม่ต่ำกว่า ๖๔ คะแนน หรือ 

3. IELTS ต้องไม่ต่ำกว่าระดับ ๕ หรือ ๔.๔ TOEIC ต้องไม่ต่ำกว่าระดับ ๕๐๐ คะแนน

 

วิชาที่ใช้สอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  

แบ่งเป็น  2  ภาค คือ ภาคข้อเขียนและภาคสัมภาษณ์ ดังนี้

(1)ภาคข้อเขียน    โดยต้องผ่านเกณฑ์คะแนนตามที่ ททท.กำหนด ดังนี้

ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป   ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ  50  

ข. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง   ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ  50 

(2)สัมภาษณ์  

ก. การทดสอบบุคลิกและคุณลักษณะที่เหมาะสมในการทํางาน (Aptitude Test) ใช้เวลาทดสอบประมาณ ๒ ชั่วโมง 

ข. การสัมภาษณ์

ข้อสอบในส่วนความรู้ความสามารถทั่วไป  จะออกเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปจริงๆ ข้อสอบประมาณตรรกะ  จุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด เหตุบ้านการเมือง  ความรู้ที่ไกด์ควรจะมี เรื่องเกี่ยวกับในประเทศไทย และต้องรู้เรื่องในประเทศให้มากที่สุด ตั้งแต่ที่ตั้งของประเทศ ลักษณะของแต่ละภาคเป็นยังไง แล้วก็เรื่องของวัฒนธรรม ศาสนา การกินอยู่ของคนไทย ภาคภาษาอังกฤษก็ถามเกี่ยวกับประเพณี เทศกาลต่างๆ อาหารไทย  ตัวอย่างเช่น

1.สนามหลวงมีชื่อเดิมว่าอะไร.....ทุ่งพระเมรุ

2.สนามบินสุวรรณภูมิอยู่เขตจังหวัดใด...จ.สมุทรปราการ

3.โรงพยาบาลศิริราชตั้งอยู่ในเขตวังดังมาก่อน...วังหลัง

4.พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์อยู่จังหวัดใด...เชียงใหม่

5.เว็ปไซด์ของการท่องเที่ยวคือ...www.tat.or.th

6.พระถือศีลกี่ข้อ..227 ข้อ ,เณร 10 ข้อ, ชี 8 ข้อ,ฆราวาสบุคคลทั่วไป ศีล 5 ข้อ

7.ภูกระดึงอยู่จังหวัดใด...จ.เลย

 

นอกจากนี้ในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ของกรมการท่องเที่ยว และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ควรมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานด้วย  เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์  ค่านิยม ผู้บริหาร  โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ในการสัมภาษณ์ควรทำใจให้สบาย ตอบคำถามแบบธรรมขาติ เป็นตัวของตัวเอง  โดยส่วนใหญ่กรรมการจะถามคำถามต่อไปนี้ คือ 1. ให้แนะนำตัวเอง   2.เหตุผลในการตัดสินใจเข้ารับราชการ   3. เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน

การสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบด้วยการสนทนาหรือพูดคุยกัน ดังนั้นผู้เข้าสอบควรจะทบทวนเตรียมความรู้หรือข้อมูลในส่วนที่เป็นวิชาการหรือเนื้อหาต่าง ๆ       ที่ได้เตรียมไว้แล้วในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อเขียน   ซึ่งอาจจะใช้เวลาครั้งละ 10 – 30 นาที   แล้วแต่กรณี หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำเป็นต้องทบทวนความรู้ และข้อมูลบางประการมิใช่เข้าสอบโดยมิได้ทบทวนความรู้หรือข้อมูลอะไรเลย  

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม134,435 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด94,620 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท20 มิ.ย. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก