lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แจกฟรีแนวข้อสอบเก่าตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) 2556 (พร้อมเฉลย)

เจ้าของร้าน

1.สารสนเทศ หมายถึงอะไร

ก.  ข้อมูลข่าวสารที่มีการประมวลผลอย่างเป็นระบบ            

ข. ข้อมูลจากแฟ้มบันทึก

ค. การสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ

ง. ข้อมูลข่าวสารที่กระจัดกระจายอยู่ในระบบ

ตอบ  ก     สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่นำมาประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และเสนอออกมาในรูปแบบที่ผู้ใช้ให้รู้ความหมาย

2.  เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสารสนเทศ มีขั้นตอนเป็นไปตามข้อใด

ก. จัดเก็บข้อมูล    ประมวลผล แสดงผล เผยแพร่        

ข. รวบรวมข้อมูล แสดงผล เผยแพร่

ค.  ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล แสดงผล บรรยาย ประมวลผล แสดงผล            

ง. บรรยาย ประมวลผล แสดงผล

ตอบ ก     การจัดเก็บ ประมวลผล แสดงผล เผยแพร่    

3.  ผู้เขียนโปรแกรมระบบเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

ก. System Analyst            

ข. System Programmer

ค. Programming            

ง.  Application Program

ตอบ ข    System Programmer คือผู้ทำหน้าที่ดูแลควบคุมและบำรุงชุดคำสั่งระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้มีความสามสามารถและพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

4. หน่วยประมลผลกลางมีหน้าที่อย่างไร

ก. ประมวลผลตามคำสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรม            

ข. รับข้อมูลโดยติดต่อกับหน่วยความจำภายในเครื่อง

ค. ติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้โดยผ่านหน่วยรับส่งข้อมูลและหน่วยแสดงผล            

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ     ง.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU ) ทำหน้าที่ที่สำคัญ 2    ประการด้วยกัน คือ  1. ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ โดยหน่วยที่เรียกว่า Central Unit ในที่นี้รวมถึงการส่งและรับข้อมูลด้วย  2. คำนวณและประมวลผลโดยส่วนที่เรียกว่า Arithmetic/Logic Unit

5. หน่วยความจำ ROM เป็นหน่วยความจำแบบใด

ก. หน่วยความจำแบบปกติ        ข. หน่วยความจำถาวร

ค. ลบเลือนได้                ง. ไม่สามารถลบเลือนได้

ตอบ ข.    ROM  ย่อมาจาก Read Only  Memory เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลแบบถาวรผู้ใช้ไม่สามารถเขียนข้อมูลลงไปในรอมได้    

6. Windows XP คืออะไร

ก.  โปรแกรมการสร้างงานเอกสาร            

ข. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

ค. โปรแกรมเชื่อมโยง

ง. โปรแกรมประยุกต์

ตอบ ข    เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operation System)

7. GUI ย่อมาจาก อะไร

    ก. Graph  User  Icon            ข. Graph and Unit Internal

ค. Graphical User Interface        ง. Graphical User Icon

ตอบ    ค. Graphical User Interface

8. ข้อใดไม่ใช่การวิเคราะห์และกำหนดขอบเขตของปัญหา / งาน

    ก. ความต้องการของระบบ        ข. กำหนดองค์ประกอบของโปรแกรม

    ค. การรวบรวมข้อมูล            ง. การตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม

    ตอบ    ง. การตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม

9.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

    ก. การทดสอบผลลัพธ์ที่ได้จาก Algorithm

    ข. การออกแบบข้อมูลนำเข้า

    ค. การแบ่งหน้าที่หลักของโปรแกรมออกเป็น Module ต่างๆ

    ง. การออกแบบ Algorithm ให้แต่ละ Module

    ตอบ    ข. การออกแบบข้อมูลนำเข้า

10. Output ต้องกำหนดรายละเอียดอะไรบ้าง

    ก. กำหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมและผลลัพธ์

    ข. กำหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมและปัญหา

    ค. กำหนดปัญหาของโปรแกรมและผลลัพธ์

    ง. กำหนดปัญหาของโปรแกรมและรายละเอียด

    ตอบ    ก. กำหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมและผลลัพธ์

11. Input  ต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง

    ก. Item                    ข. Data

ค.  Output                ง. Problem

ตอบ    ค.  Output

12.ข้อใด ไม่ใช่ กระบวนการรวบรวมข้อมูล

    ก. การสังเกต                ข. การสัมภาษณ์

    ค. แบบสอบถาม                ง. การวิเคราะห์

    ตอบ    ง. การวิเคราะห์

13. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Pseudo code

    ก. คือการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

    ข. คือการเขียน Algorithm โดยสัญลักษณ์หรือรูปภาพ เพื่ออธิบายการทำงานของโปรแกรมแทน

         ข้อความเพื่อสื่อความหมายให้ง่ายและสะดวก

    ค. คือการเขียน Algorithm โดยใช่ภาษาอังกฤษที่สื่อความหมายต่างๆ สามารถแปลงเป็นโปรแกรม

        ได้ง่าย

    ง. คือการลงรหัสเพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานได้

    ตอบ    ข. คือการเขียน Algorithm โดยสัญลักษณ์หรือรูปภาพ เพื่ออธิบายการทำงานของ

         โปรแกรมแทนข้อความเพื่อสื่อความหมายให้ง่ายและสะดวก

 

 

 

[[[เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย กระชับ มีเฉลยพร้อมอธิบาย]]]

###รวบรวมไว้ทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งไว้ในเล่มเดียว

***อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ

***รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง

และจากสุดยอดติวเตอร์ของสถาบันศูนย์หนังสือสอบราชการ

------------------------------------------------------------------------------------

 

สามารถติดตาม หนังสือเตรียมสอบ ข่าวเปิดสอบ งานราชการ ทุกหน่วยงานได้ที่

ทันข่าว  ทันเหตุการณ์  เปิดสอบ  งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชนทุกจังหวัด 

 

ติดตามงานเปิดสอบ  :   https://www.facebook.com/ddbook.78/

ติดตามข่าวสารสอบราชการที่  : https://goo.gl/2MX3P4

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบฟรี  :  http://www.linkthai.net/

-----------------------------------------------------------------------------

สั่งซื้อมาที่ / สอบถามมาที่ / ชำระเงินแล้วแจ้งใบสลิปหรือหลักฐานการโอนได้ที่

โทร : 0930921748   (แนวข้อสอบราชการ)

LineID : 0930921748

----------------------------------------------------------------------

***จำหน่ายหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ หน่วยงานราชการ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน และ เอกชนต่างๆ

หนังสือสอบ เเบ่งออกเป็น 3 เเบบดังนี้***

 

(1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 401 บาทส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)

(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท  จัดส่งฟรี EMS

(3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ  ราคา 1,500 บาท  จัดส่งฟรี EMS

-----------------------------------------------------------------------------

 

ช่องทางการชำระค่าสินค้าและบริการ ดังนี้

เลขที่บัญชี :010-1-65817-1  ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : สายันต์  สิงห์ทอง  สาขา  เทสโกโตัสขอนแก่น

ประเภท : ออมทรัพย์

-------------------------------------------------------------------------

 

 

#### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบค่ะ ####

 

*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ คู่มือสอบของศูนย์หนังสือสอบราชการได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ**

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม134,332 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด94,541 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท20 มิ.ย. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก